Actualitzacions de l'activitat (feed)

Per tal que tots els usuaris (visitants, usuaris connectats, participants, receptors de dispositius, donants, etc.) puguin conèixer bé les activitats realitzades a la xarxa Labdoo, el sistema proporciona diversos tipus de feeds. Aquests canals de continguts mostren tant informació en temps real de les activitats que s’estan duent a terme com les dades de totes les activitats realitzades en el passat. El contingut d'activitats també es poden cercar i filtrar (per exemple, podeu especificar que només es mostrin les activitats que heu realitzat).

La funció principal del feed és ajudar a millorar la transparència del sistema de Labdoo en tot moment per preservar aquest aspecte tan important de la plataforma.


Figura. Cliqueu a «Explora» - «Accions globals» per veure el feed de totes les accions que s'estan duent a terme a la xarxa Labdoo.