Valors, Filosofia i Principis del Projecte Labdoo

Labdoo és una xarxa social col.laborativa i humanitària que està dissenyada per ajudar a portar ordinadors portàtils i dispositius educatius a les escoles més necessitades sense incórrer cap cost econòmic ni mediambiental.

Al món, els que tenen accés a fonts lliures educatives (FLE) són una rara excepció. Això és un problema perquè:

 1. Condueix a desigualtats entre aquells que tenen accés a FLE i els que no en tenen.
 2. El talent potencial de la majoria dels nens al món i els beneficis socials que se'n deriven es perden.

Aquesta realitat es coneguda com la 'fractura digital'.

Un ordinador portàtil permet que les escoles tinguin accés a FLE, ajudant a desbloquejar les habilitats i les capacitats potencials dels nens i estudiants. Això es pot aconseguir a través del programari educatiu de software lliure que ve instal·lat en els ordinadors portàtils o mitjançant continguts educatius en línia.

Labdoo existeix com "una eina" per ajudar a coordinar de forma sostenible la mobilització dels dispositius educatius en desús per dur-los a escoles necessitades mitjançant la col·laboració global, sense incòrrer en cap cost econòmic i sense danyar el planeta.

Com Labdoo Aconsegueix la Seva Missió?

El mecanisme de Labdoo per dur a terme la seva missió és a través de la creació d'una xarxa social humanitària . Aquesta xarxa social ofereix les següents funcions:

 • Proporciona una forma eficient d'organitzar la informació: identificació de les fonts de demanda, l'oferta, ordinadors portàtils, dootrips, QA recursos, etc.
 • Proporciona una manera de trencar una missió molt llarga (sol.lucionar el tema de la fractura digital) en un gran nombre de tasques molt petites (etiquetatge, sanejament, emmagatzematge, dootrip, etc.). Cadascuna d'aquestes tasques es fa tan petita que el seu cost és insignificant.
 • Proporciona una manera perquè tothom sigui part de la solució (construcció de la comunitat). Cada persona pot tenir el seu /la seva propi/a mini-missió.
 • Atès que tota la informació i activitats es troben obertament disponibles a través de la xarxa social humanitària, que aporta transparència.
 • Com un projecte humanitari pla, ajuda a trencar barreres i estereotips entre els beneficiaris i els benefactors. Per exemple, a la xarxa Labdoo, l'ajuda pot provenir dels països en desenvolupament i ser rebuda pel món desenvolupat.
 • És divertit.

Labdoo com una Eina

Labdoo proporciona una eina oberta i lliure: l'eina és la xarxa social humanitària i el kit d'eines que es troba a dins de la xarxa permet a tothom dur a terme la seva pròpia mini-missió. L'eina es proporciona "tal qual", el que significa que les persones que la desenvolupen no poden ser responsables de com serà utilitzada. Aquest concepte és similar a altres projectes ben coneguts com ara el Projecte GNU.

El codi font que s'executa a la xarxa social Labdoo és complert i es troba lliurement disponible a la següent repo: https://github.com/labdoo

L'Estratègia del Zero Financament de Labdoo

La nostra filosofia

Hauràs notat que dins el sistema Labdoo.org no hi ha un lloc a on la gent pugui fer una donació monetària i la plataforma és 100% lliure de publicitat. Això és així perquè Labdoo s'executa simplement amb la bona voluntat de les persones a través de la contribució amb el seu temps (la col·laboració global) i els recursos no utilitzats, com ara ordinadors portàtils o espai d'equipatge dels viatgers (excés de capacitat), i per tant no necessitem inversors per a dur a terme la nostra causa. Els fundadors van decidir adoptar aquest enfocament per diverses raons importants:

 • Per executar Labdoo no hi ha necessitat de diners. El món té tant excés de capacitat (ordinadors portàtils, viatgers, connectivitat, la bona voluntat, etc.), que tenim la capacitat per resoldre el problema de la fractura digital sense incórrer en cap cost addicional (econòmic o ambiental).
 • A l'eliminar el factor diners, la missió del projecte es converteix en neta i centrada. Aquest enfocament implica que no hi ha possibilitat de confusió amb el que és l'objectiu del projecte i l'enfortiment dels seus valors. L'única possible motivació per donar suport al projecte és un fer una contribució a la comunitat global.
 • Aquest enfocament fa que el Projecte Labdoo sigui resistent davant les crisis econòmiques mundials. Una paradoxa del nostre sistema econòmic és que quan hi ha una crisi econòmica, els projectes socials són els més afectats pel que fa a les retallades pressupostàries. Per tant, aquells que necessiten la major ajuda són els primers afectats més durament. Això és així a causa del factor de dependència econòmica en pràcticament tots els projectes socials. A l'eliminar el diner d'aquesta equació, Labdoo pot seguir funcionant normalment, fins i tot en presència de recessions econòmiques. De fet, el Projecte Labdoo va ser creat enmig d'una de les majors recessions econòmiques dels últims 100 anys.
 • Money does not teach global citizenship, global collaboration does. If we took the shortcut of soliciting and using lots of money to resolve our mission, then all right, we would solve the problem, but we would not learn anything along the way. It is the 'doing of things together', in collaboration, that teaches us all concepts like making our planet more sustainable and understanding that we are all part of the same global community helping each other.
 • The opportunity cost. If we invest $100 in bringing one laptop to a needy school, automatically we are des-investing $100 from all other humanitarian projects such as the provision of health care, clean water, shelter, etc. Let's use the money for those projects that really need it.
 • If we were a company, our best "marketing strategy" would be to advertise how low our costs are. In humanitarian aid, when it comes to choosing social projects, we believe people are very sensitive to the approach taken by the organization. If our costs were high, this would turn people off. If we keep our costs very low, that is an indication that we are taking the right approach, which helps to get more people on board.
 • It substantially simplifies the paperwork and the logistics of international cooperation. Could you imagine the headache of administering money donations for a project that operates in more than $100 countries?
 • It allows for exploring new and more sustainable ways to organize global communities toward solving global problems. We love to innovate and innovation happens in all possible fields, not just technology, but also in ways we organize our workflows. We see the zero funding target objective as innovation in terms of how humans can organize to achieve common objectives in the most possibly efficient way.
 • The 'how' can be more important than the 'what'. There is a famous sentence that was told once by a famous President: 'We choose to go to the moon, not because it is easy, but because it is hard." This idea reflects a very important concept in human society: the destination you choose to target is important (the 'what' you propose to do), but the path you choose to get there (the 'how' you propose to get there) can be even more important. The reason is that it is the path to that destination that makes you stronger, as a person, as a team, as a society. By choosing to go to the moon, it is not so much what you achieve in reaching a planet that has barely any resources, but it is more about what you learn along the way as a team by attempting to go there together. Through that journey, many new technologies were invented that today we enjoy, and society became more united and encouraged to take positive action than ever before. A new generation of kids became fascinated with what we achieved together and they too decided to become astronauts, scientists, mathematicians, doctors... simply, good men and women. At Labdoo we take the challenge of bringing education to every child in the Planet as an opportunity to make each of us stronger and more united. By choosing the path of open global collaboration, we empower everyone to take action, to learn the skills and to discover the global citizenship character that it takes for all of us to succeed together as one. This intangible, the 'how' you do things, the path you choose to achieve your target, can often (if not always) be more important than the destination you are aiming at itself.

The meaning of targeting zero funding: Cost per Dootronic (CPD)

Of course in reality from time to time there will be unavoidable costs. For instance, let's say a hub is presenting the Labdoo idea to its community in a local event; there will be a need to build tools to help outreach and communicate. Perhaps there will be a need to create a roll up or to print your own outreaching cards. Because these costs are small, most labdooers tend to absorbe them out of their pocket (for instance, since most of us have printers at home, it costs practically nothing to print a few flyers). However, certain hubs grow to support a network of hub branches and as they organically grow, their fix costs increase too: e.g., it is not the same for a small hub at a high school to sanitize 20 laptops a year than for a few united hubs and branches to sanitize 1000 laptops.

The meaning of the words 'targeting zero funding' is not so much about the fix costs, but about the marginal costs of the project. The marginal cost are defined as the Cost per Dootronic or CPD. Our goal is to keep the CPD of the Labdoo project as nearly as possible to zero. While we understand that absolute zero is not feasible, we operate with the target to keep it as low as possible by leveraging the two pilars: (1) excess capacity and (2) global collaboration.

Today our CPD is about 3 dollars per dootronic. It is important to notice that this is the average cost per dootronic (summing up expenses divided by numer of dootronics). Occasionally a laptop may cost higher than this value, but by leveraging scales, the average stays low. The CPD can be kept low because Labdoo relies on collaboration and excess capacity. The CPD value includes all the associated costs such as sanitizing unused laptops, loading the education software using free open source technology, transportation using CO2-neutral dootrips, deployment and post-deployment services via the collaborative Labdoo Global Support Program. Our goal is to continue to keep this number as low as possible.

We are currently working on a new dashboard that will allow everyone to openly consult Project Labdoo's current CPD. Stay tune for that.