Empaquetar els ordinadors portàtils per al viatge

Empaqutar els ordinadors portàtils per al viatge

Un cop un ordinador portàtil ha estat sanejat, hem d'empaquetar-lo perquè pugui viatjar a la seva escola de destinació. Volem que l'empaquetatge: (1) protegeixi l'ordinador portàtil de qualsevol complicació possible durant el viatge; (2) permeti veure l'identificador de Labdoo de l'ordinador portàtil, tant per a l'adaptador de CA com per a l'ordinador portàtil. Recomanem utilitzar un embolcall de plàstic de bombolles transparent per engantxar-hi l'identificador de Labdoo en lletres grans per fora, tant per a l'ordinador portàtil com per a l'adaptador de CA, com es mostra a les imatges següents:


Figura. Una bona manera d'empaquetar els teus dootrònics: utilitzar algun embolcall per protegir-los bé i escriure clarament per fora l' ID de Labdoo, tant a l'rodinador portàtil com a l'adaptador AC.

Et convidem a provar altres formes d'empaquetatge segons els recursos dels que disposis, sempre que el portàtil estigui ben protegit i el seu identificador de Labdoo sigui visible per fora.