Instal·lar Wikipedia per a escoles

Wikipedia per a escoles és un subconjunt gratuït de contingut wikipedia educatiu per a nens i escoles. Segueix el currículum britànic per a escoles i està disponible en anglès (versió 2008 i 2013), castellà, francès i portuguès. La wikipedia en anglès per a escoles també forma part de la col·lecció RACHEL en anglès.

Wikipedia per a escoles ocupa uns 6.5GB d'espai al disc, excepte en la versió anglesa de 2008 que ocupa uns 2.5GB.

Per instal·lar Wikipedia per a escoles, primer descarrega el paquet al teu disc local. Pots descarregar el fitxer en l'idioma requerit des del servidor FTP de Labdoo a http://ftp.labdoo.org/download/install-disk/wiki-archive/wikis/. Obre la carpeta d'idiomes que necessitis (p. Ex., EN per a l'anglès) i descarrega l'arxiu *wikipedia_for_schools* que necessitis.

Instal·lar Wikipedia per a escoles en un ordinador portàtil Labdoo

Un cop descarregat el fitxer, descomprimeix-lo a la carpeta /home/labdoo/Public/wikis (les operacions de descàrrega i descompressió podrien trigar una mica depenent de la velocitat de la xarxa i de l'ordinador). Un cop descomprimit, fes doble clic al fitxer /home/labdoo/Public/wikis/xx/xx-wikipedia-for-schools/index.html (on xx és el codi del país/idioma) per obrir un navegador web que et portarà a la pàgina inicial de wikipedia per a escoles.

Per facilitar l'accés, et recomanem que la pàgina del navegador web per defecte es dirigeixi a la pàgina inicial de la Viquipèdia per a escoles. Per això, obre el navegador web (aquestes instruccions són per a Firefox però s'apliquen passos similars a altres navegadors) i ves a File => Open File [ ves a /home/labdoo/Public/xx/xx-wikipedia-for-schools/index.html ] => Opent. A continuació, ves a Edit => Preferences [obre una finestra per a la configuració, fes clic a "Use current pages" i tanca la pestanya "Preferences"]. Repeteix qualsevol dels passos de configuració pels usuaris 'labdoo' i 'alumnes' que vénen amb l'equip Labdoo.