Informació per a hubs escolars

×

Missatge d'estat

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.
Tags: 

La tasca d'un hub Labdoo es pot dur a terme en molts altres llocs (a casa teva , a la teva feina, com a part del treball de la teva ONG, etc.). Aquesta secció està dedicada als hubs que es creen dins d'una escola. Els hubs escolars de Labdoo són un cas especial de Labdoo Hubs on hi col·laboren estudiants (per exemple, un batxillerat) amb supervisió d'adults.

La gestió d'un centre escolar de Labdoo proporciona una gran oportunitat de lideratge per als estudiants. Esperem que la vostra experiència de Labdoo no només beneficiï el món sencer, sinó que també l'ajudarà a escriure un capítol significatiu en la teva vida escolar.

Com a gestor d'un Hub escolar, esperem que segueixis les regles del Hub de Labdoo. Llegeix les següents seccions amb cura. La informació et pot ajudar a prendre la millor decisió durant el procés de creació i gestió del teu hub escolar.


Continue reading under this section:
Per on començo?

Beneficis per als membres de hubs escolars

Idees per treballar amb els membres del teu hub

Responsabilitats d'un gestor de hub escolar

Formulari d'informació d'un hub escolar

Descarrega i llegeix el fulletó Labdoo per a hubs escolars

Llista de tasques Labdoo per a voluntaris