Què són els dootrònics

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.
Tags: 

A Labdoo, fem servir la paraula dootrònics (compost de labdoo electronics) per referir-nos a qualsevol aparell informàtic capaç de ser destinat a l'ús educatiu/formatiu. Un dootrònic pot ser qualsevol ordinador portàtil, tauleta, llibre electrònic o aparell computeritzat en general amb la capacitat de poder ser carregat i configurat amb software educacional i transportat de manera sostenible a l’escola que el necessiti. Els nostres requeriments mínims actualment per donar un ordinador portàtil són: Pentium M CPU amb 756MB de RAM.

Es poden rastrejar els dootrònics a la plataforma Labdoo mitjançant una etiqueta única anomenada Labdoo ID. La Labdoo ID consisteix en un número de 9 dígits i un codi QR únics. El codi QR us dirigeix a la URL del dootrònic i aporta traçabilitat i transparència al procés, ja que permet als donants i participants consultar l’estat del dootrònic al qual han contribuït.


Figura. Cada dootrònic s'etiqueta amb una única Labdoo ID com la que es veu aquí.

Els dootrònics passen per una sèrie d'estats des de la seva inclusió al sistema Labdoo, passant pel moment de l'entrega del dispositiu a l’escola, fins a l'estat final de reciclatge en el qual l’ordinador és desballestat en parts reutilitzables. Aquests estats permeten als participants organitzar les seves tasques al voltant de cada dootrònic de manera ordenada i transparent.

Els possibles estats d’un dootrònic són:

S0: Etiquetat amb la Labdoo ID
S1: Donació rebuda, esperant a passar el control de qualitat
S2: Control de qualitat passat
S3: Assignat a una edoovillage, esperant per ser transportat
S4: Entregat i en ús
S5: Esperant per ser reciclat
S6: Reciclat
S7: (A la biblioteca de l’escola) Prestat
S8: (A la biblioteca de l’escola) Disponible
S9: Entregat però no funciona
T1: De camí a una edoovillage
T2: De camí a una planta de reciclatge
L1: Dootrònic perdut


Continue reading under this section:
Etiquetatge i actualització de l’estat d’un dootrònic

Control de revisions i clonació

Permetre que altres usuaris ens ajudin a gestionar els nostres dootrònics

Qui pot editar un dootrònic?

La importància d'actualitzar els dootrònics el més aviat possible

Consells per ajudar-vos a trobar dootrònics