Llista de comprovació de portàtils

Tags: 

Arrenca el portàtil i inicia la sessió amb "labdoo", contrasenya "labdoo" i utilitza la següent llista de comprovació per verificar que els teus ordinadors portàtils han estat correctament sanejats.Identificador de Labdoo #___________________________

1. Assegurar-se de que totes les parts estan etiquetades correctament amb el mateix número d'ID de Labdoo (ordinador portàtil, bateria, adaptador i altres components externs)

2. Notes sobre qualsevol defecte o limitació (p. Ex. falten tecles, no té bateria ...)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Comprovar si el wifi funciona (si no funciona, comprovar si hi ha un commutador wifi extern al portàtil)

4. Assegura'rse de que Edubuntu està instal·lat correctament. (Provar-ho amb el joc GCompris)

5. Obrir el Navegador d'Internet i anar a www.labdoo.org (provar la connexió a Internet)

6. Reproduir un vídeo de YouTube per assegurar-se de que el vídeo i el so funcionen correctament.

7. Instal·lar fora de línia de Wikipedia / ebook (Wikidoo) / o xowa wiki offline per a diferents idiomes
      (si l'icona és a l'escriptori)

8. Canviar l'idioma a la configuració d'idioma apropiada per a l'entorn de l'edoovillage: ______________________________________