Llista de tasques Labdoo per a voluntaris

×

Statusmeldung

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.
Tags: 

 

1. Difusió Descripció de la tasca Exemples Enllaços d'interès
Localitza portàtils sense utilitzar *Parla amb persones que sàpigues que puguin donar ordinadors portàtils sense utilitzar https://www.labdoo.org/content/guia-labdoo-rescatar-port%C3%A0tils
*Envia correus electrònics per demanar donacions d'ordinadors portàtils https://www.labdoo.org/content/sobre-labdoo
*Organitza una recollida d'ordinadors portàtils a la teva escola o al teu lloc de treball https://www.labdoo.org/content/labdoo-toolkit
*M'agrada/comparteix les publicacions de Facebook de Labdoo / Labdoo.OC http://www.facebook.com/Labdoo
http://www.facebook.com/Labdoo.OC
*Crea el teu propi hub amb amics https://www.labdoo.org/ca/content/informaci%C3%B3-hubs-escolars
Crea material promocional *Crea o millora material relacionat amb Labdoo https://www.labdoo.org/content/labdoo-logos
https://www.labdoo.org/ca/content/labdoo-buttons
*Crea flyers
2. Sanejament de portàtils Descripció de la tasca Exemples Enllaços d'interès
Prepara portàtils donats per a ús escolar *Saneja els ordinadors portàtils a casa seguint els procediments de Labdoo https://www.labdoo.org/content/guia-de-sanejament-m%C3%A8tode-senzill
*Assisteix a reunions QA mensuals i treballeu junts amb ordinadors portàtils http://oc.labdoo.org
*Ajuda a respondre preguntes tècniques al mur de suport global de Labdoo https://www.labdoo.org/ca/content/labdoo-global-support-lgs/activities
3. Art i Llenguage Descripció de la tasca Exemples Enllaços d'interès
Millora la llegibilitat del lloc web *Tradueix la plataforma Labdoo a diferents idiomes https://www.labdoo.org/ca/wiki-index
https://www.labdoo.org/content/how-translate-labdoo-social-network
Millora la llegibilitat del lloc web *Revisa els articles de la wiki
4. Programació Descripció de la tasca Exemples Enllaços d'interès
Programar el lloc web/ crear aplicacions Labdoo *Programar amb Drupal https://www.labdoo.org/content/source-code-development-team
*Crear Unity games de Labdoo http://unity.com
*Crear aplicacions educatives

Go back to read the previous page:
Descarrega i llegeix el fulletó Labdoo per a hubs escolars