տառատեսակ

×

Statusmeldung

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Հավելվածներ սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող օգտատերերի համար (հասանելի են)

Առաջարկվող հավելվածներ սահմանափակ հնարավորություններ ունեցող օգտատերերի համար

Հետևյալ գործիքները պետք է օգտագործվեն կույր կամ տեսողության խնդիրներ ունեցող օգտվողների կողմից՝ որպես գրաֆիկական ինտերֆեյսով ծրագրերի այլընտրանք: Ստորև բերված գործիքները սովորաբար ունեն տեքստային ինտերֆեյս, ավելի հեշտ են կառավարվում և հետևաբար, ավելի հարմար են տեսողության խանգարումներ ունեցող, ինչպես նաև կույրերի համար:

Login Screen