Gestió dels rols del vostre usuari

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Podeu comprovar els rols assignats al vostre usuari si aneu a «El meu compte» i, tot seguit, cliqueu a la pestanya «Els meus rols».

Com s'esmenta en la secció anterior, quan creeu el vostre compte d'usuari per primera vegada, se us assigna per defecte el rol d'«usuari autenticat». Si necessiteu que se us assignin rols addicionals (per exemple, si voleu convertir-vos en un «gestor d'edoovillages» per crear les vostres pròpies edoovillages o si voleu convertir-vos en un «redactor de wikis» per escriure apartats com el que esteu llegint ara mateix), poseu-vos en contacte amb l’equip global de Labdoo a contact@labdoo.org.


Continue reading to the next page:
Delegació de rols


Go back to read the previous page:
Comptes d'usuari de Labdoo