branca

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Crear nous hubs

Els usuaris de Labdoo que tinguin assignat el rol de «superhub» podran crear nous hubs de Labdoo. (Per obtenir informació sobre què és un hub, consulteu la secció Hubs al llibre «Valors i Principis» de la wiki.) Per a crear un nou hub de Labdoo, seguiu aquests passos: