conversació

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Enviar un missatge a tots els gestors de hubs i/o edoovillages

De tant en tant hem d’enviar un missatge a tots els gestors de hubs i/o edoovillages. Per exemple, quan es fa un anunci sobre una nova funció de la plataforma o una nova versió de les imatges del programari educatiu Labdoo. Això es pot fer des de l’equip especial anomenat «Coffee Shop»: https://www.labdoo.org/ca/content/coffee-shop/activities

Per escriure un missatge que arribi a tots els gestors de hubs i/o edoovillages, feu el següent: