imprimir

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Imprimir un llibre de la wiki o baixar-lo en format PDF

Cada pàgina wiki té a la part inferior un enllaç anomenat «Versió per imprimir» que els lectors poden utilitzar per generar una versió per imprimir d'aquesta pàgina. (Per provar-ho, cliqueu al mateix enllaç que trobareu a la part inferior d'aquesta pàgina.) Per imprimir el llibre complet en lloc d'una sola pàgina, aneu a la primera pàgina del llibre i cliqueu-ne l'enllaç «Versió per imprimir». Això us portarà a una pàgina que conté tot el llibre.

Impresión de un libro Wiki o su exportación en formato PDF

Cada página wiki tiene en la parte inferior un enlace con la etiqueta 'Printer-friendly version' que los espectadores pueden usar para generar una versión para imprimir de esa página. (Para probarlo, haga clic en el mismo enlace que encontrará en la parte inferior de esta página.) Para imprimir el libro completo en lugar de una sola página, vaya a la primera página del libro y haga clic en su "Versión para imprimir" , Te llevará a una página que contiene todo el libro.