kit

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Kit d'Eines Labdoo

El Labdoo Toolkit proporciona un conjunt d'eines que permeten als labdooers realitzar les seves mini-missions. Aquestes eines inclouen elements com material per executar les vostres pròpies campanyes de sensibilització locals, diapositives per presentar el concepte de Labdoo a la vostra comunitat o els logos de Labdoo que podeu utilitzar per compondre el vostre propi material de difusió, entre molts altres elements.

Kit de Herramientas de Labdoo

Labdoo Toolkit proporciona un conjunto de herramientas para permitir a los labdooers llevar a cabo sus mini misiones. Estas herramientas incluyen elementos como el 'Manual de sanitización de Dootronic', volantes para ejecutar sus propias campañas de concientización locales, o los logotipos de Labdoo que puede usar para componer su propio material de extensión, entre muchos otros artículos.

Què són els hubs

A la xarxa humanitària Labdoo, tothom pot participar en la tasca d'ajudar a difondre l'educació arreu del món. Quan un o més dels participants actuen junts amb regularitat des d'una mateixa zona geogràfica, poden crear el seu propi hub de Labdoo. Un hub és un grup de persones que es reuneixen de tant en tant per fer activitats com ara recollir i sanejar ordinadors portàtils inutilitzats, organitzar dootrips (viatges per portar el ordinadors), reciclar aquests dispositius o organitzar activitats per sensibilitzar la societat (xerrades, presentacions, etc.), entre d'altres.

Dootronics Welcome Package

When bringing laptops and tablets to a school, make sure you also deliver one printed copy of the "Dootronics Welcome Package".

The following links will allow you to download each of the documents that are part of the welcome package. Please print each of these three documents, put them inside an envelope and deliver them at your destination school together with the laptops/tablets.