taules d'indicadors

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Les taules dels labdooers

L'objectiu de la taula d'indicadors dels labdooers és ajudar els usuaris/voluntaris de Labdoo (labdooers) a trobar altres labdooers i comunicar-s'hi. Podeu accedir a la taula d'indicadors dels labdooers clicant al menú desplegable «Explora» a la part superior de cada pàgina de la plataforma i, a continuació, seleccionant l'opció «Labdooers». Això us portarà a la taula dels labdooers.

Crear enllaços URL de visualitzacions específiques de taules d'indicadors

Labdoo proporciona un conjunt de «Taules d'indicadors» per als quatre objectes principals (dootrònics, dootrips, edoovillages i hubs). Aquestes taules proporcionen informació més datallada i són més interactives ja que faciliten dades en temps real. A causa d'aquesta funcionalitat addicional, aquestes taules no tenen l'opció de generar automàticament URL per a visualitzacions específiques. No obstant això, s'hi han implementat «trucs» especials perquè els usuaris puguin crear-les manualment.

Taules d'indicadors

El disseny de la xarxa social Labdoo posa especial èmfasi en la transparència com un dels mecanismes clau per facilitar la solidesa del sistema. Per permetre transparència, s’implementen una sèrie de taules que permeten als usuaris conèixer ràpidament l’estat dels diferents objectes (dootrònics, dootrips, hubs, edoovillages, etc.). Aquestes taules es basen en una varietat de mecanismes, que inclouen mapes de geolocalització, diagrames de barres o taules configurables dinàmicament, entre d'altres.