Etiquetatge i actualització de l’estat d’un dootrònic

×

Message d'état

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Hi ha dues operacions principals que podeu fer en un ordinador portàtil: podeu «etiquetar-lo» o «actualitzar-lo». Cadascuna d’aquestes dues operacions es descriu a continuació.

Etiquetatge electrònic d'un ordinador portàtil:

  • Per etiquetar un ordinador portàtil, cliqueu al menú «Dootrònics» que trobareu a la part superior d'aquesta pàgina i, a continuació, cliqueu a l'opció «Tag it! (etiqueta'l)» . (Assegureu-vos que esteu connectat al vostre compte de Labdoo per poder accedir a aquesta pàgina). Empleneu el formulari amb tota la informació que pugueu sobre el portàtil i cliqueu a «Desar». Si esteu etiquetant l'ordinador portàtil en nom d'una altra persona, podeu emplenar el camp «Correu electrònic de notificació addicional» amb l'adreça electrònica d'aquesta persona perquè pugui rebre actualitzacions per correu electrònic cada vegada que l'estat de l'ordinador portàtil canviï a mesura que avança cap a una escola de destinació.
  • Després de desar el formulari, és molt important clicar a l'enllaç «Imprimir etiquetes». Us apareixerà una nova pantalla amb les etiquetes electròniques. Imprimiu les etiquetes i no us oblideu d'enganxar-les al portàtil per assegurar-vos que es pugui rastrejar correctament a mesura que avanci cap a una escola que el necessiti.

Actualització d'un ordinador portàtil:

  • Per actualitzar l'estat del portàtil, aneu a la pàgina del portàtil i cliqueu a «Editar». Actualitzeu el camp «Estat» i cliqueu a «Desar». Recordeu que per anar a la pàgina d'un portàtil, podeu utilitzar l'URL https://www.labdoo.org/ca/content/LABDOO_ID. Per exemple, per anar al portàtil 000002280, utilitzeu aquest URL: https://www.labdoo.org/ca/content/000002280.
  • (Opcional) Si rebeu dootrònics d'un donant com una organització o una empresa i voleu recordar quins portàtils han estat donats per quins grups de donants, podeu seguir les suggerències explicades en aquesta pàgina.

Figura. Per etiquetar un ordinador portàtil, aneu a «Dootrònics» i cliqueu a l'opció del menú «Tag it! (etiqueta'l)».


Figura. Exemple de procediment d’etiquetatge.


Continue reading under this section:
Actualització de l'estat de l'ordinador quan es transporta a una ubicació diferent