desenvolupament

×

Message d'état

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

BOKS- Classes de desenvolupament comunitari

BOKS és un conjunt de classes dissenyades per ajudar a comunitats a sortir de la pobresa. Inclou el coneixement acumulat de metges, nutricionistes i experts agrícoles que han treballat a alguns dels llocs més pobres del món, i agrupa aquesta informació en un currículum de vídeo pràctic i fàcil d'utilitzar.

Gràcies a ISOM.org per concedir a Labdoo el dret de distribuir lliurement aquest currículum amb els portàtils Labdoo. Pots veure una breu classe introductoria en aquest vídeo

Codi / Equip de Desenvolupament

Labdoo està implementat majoritàriament en codi PhP i JavaScript. El codi font està disponible de manera lliure i oberta sota la llicència GPLv3. Això significa que podeu descarregar el codi lliurement, instal·lar-lo al vostre ordinador portàtil, modificar-lo i aportar les vostres millores a la comunitat. El codi està disponible com a repositori git des del següent enllaç: https://github.com/Labdoo/Labdoo-2.0.