links

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Crear enllaços interns

Si heu de crear un enllaç a una pàgina que es troba dins de www.labdoo.org (per exemple, un enllaç a una altra pàgina wiki), és important utilitzar camins relatius que comencin per la cadena ../. Per exemple, si voleu crear un enllaç a aquesta pàgina wiki, seguiu aquest exemple:

<a href="../content/crear-enllaços-interns">Un exemple d'enllaç a aquesta pàgina wiki</a>

Què genera aquest enllaç:
Un exemple d'enllaç a aquesta pàgina wiki

Crear enllaços URL de visualitzacions específiques de taules d'indicadors

Labdoo proporciona un conjunt de «Taules d'indicadors» per als quatre objectes principals (dootrònics, dootrips, edoovillages i hubs). Aquestes taules proporcionen informació més datallada i són més interactives ja que faciliten dades en temps real. A causa d'aquesta funcionalitat addicional, aquestes taules no tenen l'opció de generar automàticament URL per a visualitzacions específiques. No obstant això, s'hi han implementat «trucs» especials perquè els usuaris puguin crear-les manualment.

How to create URL links of specific dashboard views

Labdoo provides a set of "View Dashboard" for the four main objects (dootronics, dootrips, edoovillages and hubs). These dashboards provide information with finer granularity and are more interactive as data is provided real time. Due to this extra functionality, these dashboards don't provide a way to automatically generate URLs for specific views. However, special 'tricks' have been implemented into these dashboards so that users can manually create such type of URLs.