office 365

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Szkoła w domu

W związku z nauczaniem cyfrowym w czasie pandemii koronawirusa istnieje w Labdoo zwiększone zapotrzebowanie na darowizny IT od szkół i projektów dla uczniów. Te darowizny IT są dostarczane wraz ze środowiskiem edukacyjnym Labdoo opartym na łatwym w użyciu Ubuntu / Linux. Laptopy są dostarczane w stanie gotowym do użycia i można je uruchomić bez większej wiedzy komputerowej. Aby zapewnić, że komputery te zintegrują się tak płynnie, jak to możliwe, ze środowiskami szkolnymi opartymi głównie na systemie Windows, mamy wstępnie zainstalowane narzędzia, instrukcje i treści edukacyjne.

Școala acasă

Datorită cursurilor digitale din timpul situației generate de Corona, la Labdoo există o cerere mai mare de donații IT din partea școlilor și a proiectelor pentru învățământ. Aceste donații IT sunt livrate împreună cu mediul de învățare Labdoo bazat pe Ubuntu / Linux, care este ușor de utilizat. Laptopurile sunt livrate cu programe preinstalate și pot fi puse în funcțiune fără prea multe cunoștințe de computer.