Codi font i arquitectura

×

Missatge d'estat

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

La plataforma Labdoo està programada principalment en codi PhP i JavaScript. El codi font està disponible de manera lliure i oberta sota la llicència GPLv3. Això vol dir que podeu descarregar el codi de forma gratuïta, instal·lar-lo al vostre ordinador portàtil, modificar-lo i aportar-ne les vostres millores a la comunitat. El codi està disponible com a repositori Git al següent enllaç: https://github.com/Labdoo/Labdoo-2.0.

La versió actual de la plataforma Labdoo està gestionada per Drupal, un marc de gestió de contingut lliure i de codi obert distribuït sota la Llicència Pública General GNU. Les seves característiques principals s’implementen mitjançant mòduls independents. Això ajuda a que el projecte segueixi sent modular, i així facilitar el procés de gestió, manteniment i desenvolupament col·laboratiu de la plataforma.

El codi font Labdoo és desenvolupat per enginyers de programari que aporten el seu temps de manera benevolent i com a contribució a la causa social promoguda pel projecte. Podeu contactar amb l’equip de desenvolupament a development@labdoo.org.


Continue reading to the next page:
Els cinc objectes bàsics


Go back to read the previous page:
La Xarxa Social Humanitària Labdoo - Com funciona