La wiki de Labdoo

×

Missatge d'estat

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.
Tags: 

La plataforma Labdoo permet als usuaris crear les seves pròpies pàgines wiki. Per fer-ho, l’usuari haurà de tenir el rol de «redactor de wikis» («wiki writer»). Si no teniu assignat aquest rol i voleu escriure pàgines wiki, envieu un correu electrònic a contact@labdoo.org. (Podeu comprovar el rols assignats al vostre usuari anant a «El meu compte» i, a continuació, clicant a la pestanya «Els meus rols»)


Continue reading under this section:
Per a què serveixen les pàgines wiki

Com crear pàgines wiki

Etiquetes HTML especials de la wiki

Crear enllaços interns

Traduir la wiki

Publicar o anul·lar la publicació d'una pàgina wiki

Donar permís a altres usuaris per editar una pàgina wiki

Control de revisions

Imprimir un llibre de la wiki o baixar-lo en format PDF

Accés sense connexió a la wiki de Labdoo

Bones pràctiques

Com estructurar-ne el contingut

Reordenar les pàgines de la wiki

Detectar i corregir enllaços trencats