Задължения и правила за получателите на ИТ-дарения

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Изброените по-долу правила важат за училища и проекти в Германия и чужбина.

За семействата в Германия правилата се прилагат аналогично, напр. ИТ- даренията трябва да бъдат върнати от получателите, когато например училището или обучението приключи, когато напуснакате Германия или компютъра не е необходим.

Ние се радваме, че можем чрез ИТ даренията да допринесем за реализацията на вашия проект и по този начин да дадем възможност на децата и младите хора да участват в дигиталните технологии. ИТ дарението го получавате "както си е", без гаранция или други претенции.

Въпреки това, общите условия на Labdoo са свързани със следните задължения, с които вие се съгласявате, получавайки ИТ дарението:

(1) ИТ Даренията на Labdoo имат задача да осигурят на училища и проекти безплатен достъп до образование. Получените ИТ дарения трябва да бъдат използвани за образователни цели от деца и младежи, които са описани в заявлението за ползване. Ако се наложи да използвате даренията за цели, различни от планираните, трябва предварително да получите съгласие на Labdoo.org, като изпратите имейл на адрес Labdoo-DACH@Labdoo.org (линкът изпраща имейл).

(1.1) Дарените предмети могат да бъдат изнасяни от помещенията на училището или проекта само с разрешението на Labdoo (напр. учителите нямат право да изнасят лаптопи извън училището). Ако Labdoo установи, че дарените компютри не са в училищните помещения, училището/проектът ще бъде изключен от Labdoo и вие НЯМА да получавате повече ИТ дарения.

(1.2) ИТ-даренията се предоставят на училища, сиропиталища, частни или държавни инициативи, детски или младежки проекти, но не и на физически лица (изключение прави Labdoo.org в Германия). Учебните компютри обаче могат да бъдат отдавани в рамките на даден проект на физически лица за периода на обучение, но след това се връщат на заявителя. Labdoo може да предостави примерен договор.

(2) Ако даден дарен компютър не работи трябва да ни информирате по електронна поща на адрес Labdoo-DACH@Labdoo.org (линкът изпраща електронна поща), като посочите идентификационния номер на устройството Labdoo. Моля, опишете и възникналия проблем. В следните случаи трябва да ни уведомите:

(2.1) в случай на непоправим дефект, за да се осигури безплатна замяна.

(2.2) в случай на всякакъв друг дефект.

(3) Само за училища/проекти: Моля изпратете на всеки 12 месеца списък със статуса на всички дарения за ИТ, които сте получили, по електронна поща на адрес Labdoo-DACH@Labdoo.org (линкът изпраща имейл).

(4) ИТ- дарения от Labdoo се получават изключително за целите на образованието на децата и младежите. С получаването на дарението се задължавате да не използвате даренията за търговски цели.

Приемайки нашите ИТ дарения, вие се съгласявате да спазвате горепосочените правила. Благодарим ви за ангажимента и усилието ви да направите този свят по-добро място.

Екипът на Labdoo


Go back to read the previous page:
Програми за потребители с увреждания (достъпни)