Valors, Filosofia i Principis del Projecte Labdoo

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Labdoo és una xarxa social col.laborativa i humanitària que està dissenyada per ajudar a portar ordinadors portàtils i dispositius educatius a les escoles més necessitades sense incórrer cap cost econòmic ni mediambiental.

Al món, els que tenen accés a fonts lliures educatives (FLE) són una rara excepció. Això és un problema perquè:

  1. Condueix a desigualtats entre aquells que tenen accés a FLE i els que no en tenen.
  2. El talent potencial de la majoria dels nens al món i els beneficis socials que se'n deriven es perden.

Aquesta realitat es coneguda com la 'fractura digital'.

Un ordinador portàtil permet que les escoles tinguin accés a FLE, ajudant a desbloquejar les habilitats i les capacitats potencials dels nens i estudiants. Això es pot aconseguir a través del programari educatiu de software lliure que ve instal·lat en els ordinadors portàtils o mitjançant continguts educatius en línia.

Labdoo existeix com "una eina" per ajudar a coordinar de forma sostenible la mobilització dels dispositius educatius en desús per dur-los a escoles necessitades mitjançant la col·laboració global, sense incòrrer en cap cost econòmic i sense danyar el planeta.


Continue reading under this section:
Com Labdoo Aconsegueix la Seva Missió?

Labdoo com una Eina

L'Estratègia del Zero Financament de Labdoo