create

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Qui pot crear i gestionar una edoovillage?

La creació d'edoovillages està restringida a persones que pertanyen a un hub, voluntaris a llarg termini que saben com funcionen les coses i que puguin ajudar a la següent persona durant el procés. Funcionem d'aquesta manera, sempre hi ha diferents persones a càrrec de cada pas del procés. Algú de l'organització crea l'edoovillage i algú altre sobre el terreny és el responsable al lloc de destinació: informa sobre les necessitats i sobre la recepció dels dootrònics. És aconsellable que aquestes dues funcions les portin a terme dues persones diferents.

Who Can Create and Manage Edoovillages?

The creation of edoovillages is restricted to people who belong to a hub, long term volunteers who know how things work and help the following person in the process, this is they way we somehow work, there are allways different people in charge of every step of the process. Someone in the organization creates the edoovillage and someone else in the field is responsible at the destination: informs about the needs and about dootronics reception. It's advisable that these two roles are played by two different persons.

Creating New Hubs

Labdoo users who have the "superhub" role assigned are allowed to create new Labdoo hubs. (For information on what a hub is, please refer to the Hubs Section in the 'Values and Principles' wiki book.) The process of creating a new Labdoo hub is as follows: