zoom

×

Message d'état

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Դպրոց տանը

Կորոնավիրուսային իրավիճակի ժամանակ օնլայն ուսուցման Հետ կապված Labdoo-ին IT նվիրատվությունների հարցումները դպրոցներից և ուսանողներին օգնելու նախագծերից ավելանում են:
Այս IT-T նվիրատվությունները գալիս են հեշտ օգտագործման Ubuntu/Linux-ի վրա հիմնված Labdoo ուսումնական միջավայրով: Նոթբուքները մատակարարվում են ամբողջական և կարող են գործարկվել առանց համակարգչային մեծ գիտելիքների: Մենք ունենք նախապես տեղադրված գործիքներ, հրահանգներ և ուսումնական բովանդակություն, որպեսզի այս համակարգիչները հնարավորինս լավ կարողանան ինտեգրվել դպրոցական միջավայրին, որը հիմնականում հիմնված է Windows-ի վրա:

Школа дома

В связи с онлайн-обучением во время ситуации с коронавирусом, растет количество запросов на IT-пожертвования в Labdoo от школ и проектов для помощи ученикам. Эти ИIT-Т-пожертвования поступают вместе с учебной средой Labdoo на основе простого в использовании Ubuntu / Linux. Ноутбуки поставляются под ключ и могут быть введены в эксплуатацию без больших навыков работы с компьютером. У нас есть предустановленные инструменты, инструкции и обучающий контент, чтобы эти компьютеры можно было как можно лучше интегрировать в школьную среду, которое в основном базируется на Windows.

Школа вдома

У зв’язку з цифровим викладанням під час ситуації з коронавірусом, зростає кількість запитів на ІТ-пожертви у Labdoo від шкіл і проектів для допомоги учнням. Ці ІТ-пожертви надходять разом з навчальним середовищем Labdoo на основі простого у використанні Ubuntu/Linux. Ноутбуки поставляються під ключ і можуть бути введені в експлуатацію без великих навичок роботи з комп'ютером. У нас є попередньо встановлені інструменти, інструкції та навчальний контент, щоб ці комп’ютери можна було якомога краще інтегрувати в шкільне середовище, яке переважно базується на Windows.