училище

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Информация Edoovillages (Проекти)

Labdoo.org организира в страната и чужбина безплатни ИТ-дарения за училища, домове за сираци, детски, младежки и интеграционни проекти, домашно обучение и много други. В това ръководство можете да научите повече за: