Информация Edoovillages (Проекти)

×

狀態訊息

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Labdoo.org организира в страната и чужбина безплатни ИТ-дарения за училища, домове за сираци, детски, младежки и интеграционни проекти, домашно обучение и много други. В това ръководство можете да научите повече за:

  • образователения софтуер, който е предназначен за деца от всички възрастови групи (предучилищно, начално, средно ниво 1 и 2),
  • учебното съдържание и уикитата, които могат да се използват без интернет,
  • курсовете по немски език, речници за повече от 100 езика, за които също не е нужен достъп до интернет,
  • специални решения за дистанционно обучение или интеграционни проекти, провеждане на дигитални обучения чрез браузър или Microsoft Teams,
  • офис програми, антивирусна защити,
  • приложения и много други...

Antrag stellen

Short Cut https://tinyurl.com/labdoo-wiki-bg


Continue reading under this section:
Защо Labdoo използва Linux

Как да стартирам компютъра?

Образователен софтуер

Училище в къщи

Програми за потребители с увреждания (достъпни)

Задължения и правила за получателите на ИТ-дарения