Kit d'Eines Labdoo

×

狀態訊息

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.
Tags: 

El Labdoo Toolkit proporciona un conjunt d'eines que permeten als labdooers realitzar les seves mini-missions. Aquestes eines inclouen elements com material per executar les vostres pròpies campanyes de sensibilització locals, diapositives per presentar el concepte de Labdoo a la vostra comunitat o els logos de Labdoo que podeu utilitzar per compondre el vostre propi material de difusió, entre molts altres elements.


Continue reading under this section:
Missatge de Benvinguda a Hubs