labdoo for cities

×

狀態訊息

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Labdoo Ciutats: Protocol

El següent protocol descriu les accions que han de ser preses pel hub de recollida (Ajuntament) en rebre els ordinadors portàtils dels ciutadans i en lliurar-los als hubs de sanejament.


Protocol de gestió de portàtils en un Hub de Recollida (Hub Dropping Point)Quan el teu hub de recollida rep un portàtil d'un donant:

Labdoo Ciutats

Labdoo Ciutats és un programa que permet a les ciutats de tot el món implementar el procés col·laboratiu Labdoo d'una manera senzilla i sostenible. De forma resumida, Labdoo Ciutats funciona de la següent manera:

Labdoo for Cities

Labdoo for Cities is a program that allows cities from around the world to implement the Labdoo collaborative workflow in a simple and sustainable manner. In a nutshell, Labdoo for cities works as follows: