newsletter

×

狀態訊息

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Gestió de les vostres Newsletters

Si voleu gestionar la vostra newsletter, envieu un correu electrònic a contact@labdoo.org i demaneu a l’equip de Labdoo que us assigni la funció de «gestor de Newsletters». Un cop fet això, veureu la pestanya «Newsletters» al menú principal de navegació superior. En clicar sobre «Newsletters» i, a continuació, sobre «Crear una publicació», se us dirigirà a una taula d'edició on podreu crear i editar la vostra newsletter, tal com es mostra a la figura següent.

Newsletters

La funció «Newsletters» (butlletins informatius) us proporciona una eina per arribar a la vostra comunitat regional publicant les vostres pròpies newsletters. Aquesta funció us permet:

Newsletters

La fonction "Newsletter" vous fournit un outil pour communiquer avec la communauté de votre région en créant vos propres publications de "newsletters". Cette fonction vous permet de :