Pas 2: Sanejament del portàtil

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.
Tags: 

En aquesta secció es descriu el segon pas, on aprendreu a sanejar un ordinador portàtil i instal·lar-hi el paquet educatiu de Labdoo. Seguiu llegint per descobrir com.


Continue reading under this section:
Crear un USB Labtix d'arrencada

Descarregar les imatges de Labdoo

Instal·lar la imatge de Labdoo mitjançant Labtix