Requeriments de les edoovillages per rebre dootrònics

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Per rebre dootrònics, un potencial edoovillage ha de cumplir els següents requisits principals:

  1. Degut a que Labdoo se centra en la "difusió de l'educació", una edoovillage ha de ser bàsicament una escola o centre educatiu. En algunes ocasions podem fer excepcions i proporcionar ordinadors portàtils a altres organitzacions, com ara hospitals o clíniques, però la majoria dels edoovillages acceptats són escoles.
  2. Es demana als Edoovillages que trobin viatgers (dootrippers) des de qualsevol dels hubs fins a la seva ubicació. Aquest requisit és important per garantir que el projecte sigui logísticament viable. Labdoo proporciona ordinadors portàtils a una gran quantitat d'escoles, de manera que si les mateixes escoles troben els viatgers, això ajuda a accelerar el procès i fer-lo viable i sostenible. Tot i que Labdoo també pot ajudar a trobar viatgers, s'acostuma a demanar que l'escola trobi els primers viatgers pel seu compte.
  3. Les escoles han de ser capaces de mantenir els ordinadors portàtils en un lloc segur, per garantir que els portàtils no es vegin afectat per condicions climàtiques adverses (pluja, pols, calor, ...) ni siguin robats.
  4. Un cop acceptin, les escoles han d'omplir el formulari de sol·licitud d'edoovillage i proporcionar fotos de l'escola per tal d'iniciar el projecte.

Continue reading to the next page:
Programari educatiu


Go back to read the previous page:
Gestionar la teva edoovillage