Informació per a Edoovillages (Escoles)

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Edoovillages són les escoles on portem els ordinadors portàtils. Labdoo dedica a equipar aquestes escoles perquè:

  • Les escoles tenen la seva pròpia comunitat organitzada.
  • Les aules són gestionades per professors que poden ajudar a controlar el bon ús dels ordinadors portàtils. El paper dels professors també és important per ajudar a Labdoo a reciclar portàtils un cop ja no funcionin.
  • Les escoles solen tenir electricitat i accés a Internet (fins i tot en àrees remotes gràcies a l'expansió de les comunicacions sense fils). També proporcionen refugis segurs i a prova d'aigua.
  • Treballar amb escoles simplifica també la coordinació dels dootrips, ja que molts dels viatgers que van a comunitats pobres visiten les escoles en els seus viatges.

Per crear un nou edoovillage, els destinataris potencials hauran d'omplir el Formulari Labdoo de sol·licitud de portàtils.

Quan es crea un edoovillage, els destinataris rebran un kit que contindrà com a mínim:

  • Un quadre de comandament d'edoovillage des d'on es pot gestionar i fer un seguiment de l'inventari dels dispositius contribuïts.
  • Una entrada a la llista de d'edoovillages Labdoo.
  • Un àlbum web a l'espai de l'edoovillage on es poden penjar imatges de les activitats amb els ordinadors portàtils.

Per ajudar a reduir els residus electrònics, una obligació principal dels destinataris del portàtil és passar a Labdoo.org cada sis mesos la llista d'ordinadors portàtils del seu inventari i el seu estat (funcionant o no) i facilitar el procés de reciclatge dels portàtils un cop ja no funcionin a través del mecanisme de reciclatge basat en la xarxa social de Labdoo. Anomene a aquests processos d'informes Comprovacions d'inventari global (CIG).


Continue reading under this section:
Gestionar la teva edoovillage

Requeriments de les edoovillages per rebre dootrònics

Programari educatiu

Tutorials en vídeo

Per què Labdoo utilitza Linux?

Com arrencar un dispositiu Labdoo

Disposició del teclat

Llibres electrònics de viatge Labdoo

Programes per a usuaris amb discapacitats (disseny universal)

Responsabilitats quan reps un dootrònic

Sol·licitar portàtils