Jak uruchomić komputer?

×

Statusmeldung

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Angelegte User, Benutzerkonzept

Utworzone konta użytkowników, koncepcja użytkownika Ubuntu jest preinstalowane na komputerze Labdoo (wydanie o nazwie xx.04 LTS, xx = 2018, 2020 itd.) i zwykle skonfigurowanych jest 3 użytkowników:

student: jest domyślnym użytkownikiem dla wszystkich użytkowników / studentów. Użytkownik "student" nie jest administratorem, tzn. nie może przypadkowo zniszczyć systemu. Hasło to labdoo (każda szkoła / projekt może samodzielnie zdecydować, czy zmienić to hasło).

guest: nie potrzebuje hasła; wszystkie jego wpisy i zmiany są automatycznie usuwane po wylogowaniu.

labdoo: ten użytkownik jest administratorem ("superużytkownikiem"). Bez dobrej wiedzy informatycznej może on jednak przypadkowo zniszczyć system! Dlatego tylko nauczyciele i doświadczeni użytkownicy powinni znać hasło użytkownika labdoo. Hasło administratora to labdooadmin.

Znaki hasła powinny być widoczne na klawiaturze komputera (litery alfabetu łacińskiego). Jeśli hasło zawiera litery inne niż łacińskie, istnieje ryzyko, że nie będzie można się za jego pomocą zalogować.

Ważne: Układ klawiatury można zmienić ręcznie podczas logowania (patrz poniżej). Systemowe ustawienie układu klawiatury można zmienić za pomocą pliku systemowego /etc/default/keyboard. Labdoo zaleca zapisanie układu klawiatury dostarczonego komputera w tym pliku systemowym (WYSIWYG).

Rejestracja (logowanie),
wybór użytkownika
Login Screen
Auswahl User
Przełącznik
pulpit

Przełączanie
języka użytkownika
(po zalogowaniu)

Przełącznik
układu klawiatury

Ustawienia dla osób
niedowidzących
(opcjonalnie)


Kliknij "Układ pulpitu",
Dostosuj układ pulpitu (od 20.04 LTS)
Login Screen
Wybór układu pulpitu Login Screen
Układ pulpitu "Znajomy" (MATE, jak 18.04 LTS) Login Screen
Układ pulpitu "Redmond Login Screen
Układ pulpitu "Cupertino“ Login Screen

Ważne: układ klawiatury do logowania jest ustawiany raz podczas instalacji (L)Ubuntu. Jeśli używasz Obrazy do klonowania, jest to klawiatura niemiecka (DE). W przeciwnym razie jest to klawiatura, na której zainstalowano (L)Ubuntu. Aby zmienić układ klawiatury podczas logowania, otwórz terminal (naciśnij jednocześnie Ctrl/CTL + Alt + T) i wpisz sudo nano /etc/default/keyboard (naciśnij Enter), a następnie zmień na wybrany skrót klawiaturowy (EN dla angielskiego, FR dla francuskiego, ES dla hiszpańskiego itp.)), w razie potrzeby wstaw układy specyficzne dla danego kraju w następnej linii między cudzysłowami (np. CH dla Szwajcarii), a następnie zapisz (Ctrl/CTL + Alt + O (Enter), Ctrl/CTL + Alt + X). NIE spowoduje to zmiany układu klawiatury po zalogowaniu. Można to zrobić za pomocą ustawień lub symbolu klawiatury na górnym pasku (MATE) lub na dolnej liście (LXDE).

Komputery stacjonarne MATE lub LXDE

Na komputerach Labdoo preinstalowane są 2 pulpity - MATE i LXDE.

 Pulpit MATE Desktop jest zalecanym pulpitem, ale ma również wyższe wymagania sprzętowe niż LXDE. W razie potrzeby można więc przełączyć się na LXDE, jeśli nie jest ono wystarczająco szybkie.
 LXDE ma niższe wymagania sprzętowe i dlatego działa szybko nawet na starszych komputerach.

Komputer zapamiętuje, który pulpit był ostatnio używany przez każdego użytkownika. Jeśli chcesz zmienić pulpit (powierzchnię), musisz to zrobić podczas logowania.

Aby zmienić hasło → przejdź do ustawień systemowych → konta użytkowników → odblokuj →
hasło "labdoo" → kliknij Hasło, zmień je, kliknij Użytkownik labdoo → wybierz Domyślne ←→ Administrator, w zależności od potrzebnych uprawnień.

Programy startowe

Najlepiej jest uruchomić jeden z programów do nauki / gier. Są te do zabawy i te do nauki. W ten sposób można je uruchomić:

Kliknij ikonę Lubuntu w lewym dolnym rogu LXDE, w lewym górnym rogu MATE → "Edukacja" lub "gra" → kliknij program.

W folderze "/Public" (publiczny) znajdziesz przydatne podręczniki, treści edukacyjne bez licencji (OER), wiki offline, e-booki i inne.

Na pulpicie znajdziesz folder o nazwie "Videos". Kliknij go, a znajdziesz filmy wyjaśniające działanie laptopa Labdoo.

Język, formaty regionalne i ustawienia klawiatury

Czasami trzeba ponownie zainstalować lub zmienić jeden lub więcej języków.

Kliknij Preferencje → Obsługa języków. Jeśli pojawi się komunikat "Language support not completely installed", potwierdź przyciskiem Yes/Yes i zainstaluj (wymagane jest połączenie z Internetem).

W następnym oknie kliknij Zainstaluj/usuń języki → wybierz wymagany język lub języki → Zastosuj → Zastosuj w całym systemie.

Nowe języki pojawiają się na liście: Lubuntu używa języków od góry do dołu, tzn. jeśli słowo w pierwszym języku nie jest przetłumaczone, język 2 jest następny i tak dalej aż do angielskiego.

Znajdź nowy język, kliknij go, przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij go do górnej pozycji, zwolnij przycisk myszy → kliknij Zastosuj w całym systemie. Nowy język pojawi się po wylogowaniu lub ponownym uruchomieniu.

Formaty regionalne

Możliwe jest również ustawienie formatów regionalnych dla liczb, waluty, daty itp. Aby to zrobić, kliknij zakładkę "Formaty regionalne" i wybierz kraj z listy → Zastosuj w całym systemie.

Ustawienia klawiatury

Kliknij prawym przyciskiem myszy na pasku zadań na symbolu "DE" (lub US itp.) lub na symbolu flagi → Ustawienia obsługi układu klawiatury (układ klawiatury) → Usuń zaznaczenie opcji "Zachowaj układ systemu", jeśli nadal jest ustawiona → Zaznacz zaznaczenie opcji "Zachowaj układ systemu", jeśli nadal jest ustawiona → Zaznacz zaznaczenie opcji "Zachowaj układ systemu", jeśli nadal jest ustawiona → Zaznacz zaznaczenie opcji "Zachowaj układ systemu", jeśli nadal jest ustawiona.

+Add → Dodaj nowy układ klawiatury
-Remove → Usuń układ klawiatury ↑up → Przesuń
wpis klawiatury w
górę ↓down → Przesuń wpis klawiatury w dół

Można wybrać maksymalnie 4 układy klawiatury.

Podręczniki, samouczki wideo

Podręczniki, samouczki wideo, wiki offline i wiele więcej można znaleźć w folderze /home/labdoo/Public/. Ikona "wideo" na pulpicie prowadzi bezpośrednio do folderu z samouczkami wideo. Wideo można oglądać w przeglądarce Firefox lub odtwarzaczu (w razie potrzeby powiększ widok +/-).

Zainstaluj kodeki dla multimediów, filmów i DVD

Na pulpicie znajduje się skrypt installscript-codecs.sh. Skrypt ten należy uruchamiać tylko wtedy, gdy ma się pewność, że zezwalają na to przepisy prawa obowiązujące w kraju użytkowania komputera. Ochrona patentów i praw autorskich działa w różny sposób w zależności od kraju. Zasięgnij porady prawnej, jeśli nie masz pewności, czy w Twoim kraju istnieją ograniczenia prawne dotyczące formatów multimediów (kodeków).

Jednak bez wykonania tego skryptu nie będzie możliwe wyświetlanie niektórych danych multimedialnych, filmów lub płyt DVD. Ten skrypt instaluje dodatkowe oprogramowanie i kodeki dla aplikacji multimedialnych. Skrypt ten należy uruchamiać tylko wtedy, gdy spełnione są wymagania prawne. Komputer musi być podłączony do Internetu. Alternatywnie można zakupić komercyjne oprogramowanie multimedialne, np. ONEPLAY DVD Player (https://wiki.ubuntuusers.de/ONEPLAY_DVD_Player/ lub LinDVD (https://wiki.ubuntuusers.de/LinDVD/).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://wiki.ubuntuusers.de/Codecs/.

Programy dla użytkowników niewidomych lub niedowidzących

Na pulpicie znajduje się ikona Lupa, kliknij ją, aby otworzyć szkło powiększające, które można przesuwać za pomocą myszy. Ikona lupy pojawia się również w panelu. Kliknięcie jej prawym przyciskiem myszy otwiera wiele opcji ustawień.
Inne programy dla niepełnosprawnych użytkowników to:

Zastosowanie Opis Nazwa pakietu Zrzut ekranu
Orca Czytnik ekranu, naciśnij jednocześnie klawisze Alt + Super/Windows + o, aby włączyć lub wyłączyć Orca. Aby skonfigurować, otwórz Terminal (jako użytkownik labdoo naciśnij jednocześnie Ctl/Ctrl + Alt + t), a następnie wpisz orca -s i (Enter). Orca
pico2wave Narzędzie do czytania na głos plików, więcej na https://wiki.ubuntuusers.de/Sprachausgabe/ ; aby włączyć lub wyłączyć pico2wave, naciśnij jednocześnie klawisze Alt + Super/Windows + p. Zaznacz tekst, a następnie naciśnij powyższą kombinację klawiszy, tekst zostanie odczytany na głos. Zaznaczony tekst nie może być zbyt długi, w przeciwnym razie zostanie przerwany z komunikatem o błędzie. pico2wave


Inne dostępne programy i specjalne rozwiązanie dla osób niewidomych na pamięci USB opisano tutaj https://www.labdoo.org/de/content/programme-f%C3%BCr-behinderte-anwender-barrierefrei.

Ustaw głośność

W panelu znajduje się ikona do sterowania głośnością. Kliknięcie jej otwiera małe okno (mute = wyciszenie; suwak głośniej/ciszej). Istnieje jednak o wiele więcej opcji ustawień, które można uzyskać za pośrednictwem innego programu:

Zastosowanie Opis Nazwa pakietu Zrzut ekranu
alsamixer Program alsamixer jest narzędziem umożliwiającym dostęp do wszystkich opcji ustawień dostępnych dla karty dźwiękowej. Często tylko kanały, do których nie ma bezpośredniego dostępu za pomocą mikserów interfejsu X, są dezaktywowane lub wyłączone. Dzięki Alsamixer można szybko znaleźć problematyczną kontrolkę i ją aktywować. Otwórz terminal (naciśnij jednocześnie Ctl/Ctrl + Alt + t), wpisz alsamixer i naciśnij (Enter). Użyj klawiszy strzałek ← →, aby kontrolować poszczególne głośniki, mikrofony itp., użyj klawiszy strzałek ↑ ↓, aby zwiększyć / zmniejszyć głośność. alsamixer

Konfiguracja drukarki, CUPS
Drukarkę dodaje się w menu Narzędzia systemowe → Drukarki → + Dodaj drukarkę. Większość drukarek podłączonych bezpośrednio do komputera lub sieci LAN jest automatycznie wykrywana i konfigurowana. Więcej wskazówek można znaleźć na stronie https://wiki.ubuntuusers.de/Drucker/.

Ponadto w przypadku wysokich wymagań dostępny jest Cups (Common Unix Printing System), profesjonalne rozwiązanie do drukowania w systemach Linux. CUPS umożliwia korzystanie z wielu drukarek, zarządzanie usługami drukowania i udostępnianie ich w sieci. CUPS posiada zintegrowany serwer WWW. Można go używać do konfigurowania drukarek i zarządzania nimi. Wywołaj go w przeglądarce internetowej: http://localhost:631. Tylko użytkownik labdoo jest do tego upoważniony. Jeśli drukarka jest podłączona lokalnie do komputera, można ją udostępnić innym komputerom w sieci.

Funkcja pomocy F1
Naciśnięcie przycisku F1 lub Pomoc w menu powoduje wyświetlenie przewodnika po większości programów.

Resetowanie użytkownika student
Student powinien zalogować się jako gość lub jako użytkownik student, jeśli to możliwe, nigdy jako użytkownik labdoo (zarezerwowany dla nauczycieli, przełożonych itp.). Nawet wtedy może się zdarzyć, że menu lub ikony zostaną przypadkowo usunięte
przez ucznia. Wszystko to można przywrócić, ale czasami lokalnie brakuje wiedzy, jak to zrobić. Dlatego na pulpicie użytkownika labdoo znajduje się skrypt restore_user_student.sh (kliknij dwukrotnie, aby uruchomić skrypt, uruchom w terminalu). Ale uwaga: ten skrypt resetuje wszystko(!) do stanu domyślnego, tj. wszystkie pliki itp. utworzone od tego czasu zostaną usunięte. Dlatego należy wcześniej wykonać kopię zapasową danych ucznia! Czasami jednak sensowne jest całkowite zresetowanie danych, np. w przypadku przekazania komputera innemu użytkownikowi.


Logowanie jako administrator labdoo

labdoo: jest administratorem (admin, "superużytkownik")! Oznacza to, że użytkownik labdoo ma wszystkie prawa, np. do aktualizacji, ponownej instalacji oprogramowania i treści edukacyjnych itp. Ale może też przypadkowo i bez wystarczającego doświadczenia z IT i Linuksem zmienić laptopa w taki sposób, że przestanie się uruchamiać i nie będzie można go używać. A jeśli komputer jest tak "zniszczony", a najbliższe centra/pomocnicy labdoo są daleko w celu ponownej instalacji lub naprawy, jest to prawdziwy problem. Dlatego rejestruj się jako labdoo tylko wtedy, gdy jesteś ostrożny i jeśli to możliwe, masz już doświadczenie w administrowaniu komputerami. W przeciwnym razie lepiej jest użyć użytkownika student, który nie jest administratorem, ale może również korzystać ze wszystkich programów i ma mniej praw do niszczenia komputera.

Hasło do logowania to labdoo (do Lubuntu 18.04 LTS włącznie, do około wiosny 2020 r.) i od Lubuntu 20.04 LTS i nowszych (około lata 2020 r.) labdooadmin. Należy to jednak zmienić natychmiast po pierwszym uruchomieniu komputera przez szkołę / projekt, ponieważ użytkownik labdoo ma uprawnienia administratora i tylko nauczyciele / opiekunowie i doświadczeni użytkownicy powinni mieć dostęp jako administratorzy!

Miłej zabawy i nauki z przyjaciółmi!

Zespół Labdoo..


Continue reading to the next page:
Oprogramowanie edukacyjne


Go back to read the previous page:
Dlaczego Labdoo używa Linuksa