reordenar

×

Statusmeldung

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Reordenar les pàgines de la wiki

Els llibres wiki tenen diverses pàgines wiki, sent cada pàgina un apartat del llibre. Quan creeu o gestioneu un llibre wiki, és probable que hàgiu de canviar l’ordre en què es presenten cadascun d’aquests apartats. Per exemple, si teniu un llibre format per tres pàgines wiki anomenades «Introducció», «Passos inicials» i «Passos avançats», és lògic que vulgueu ordenar aquests apartats al llibre presentant primer la «Introducció», després els «Passos inicials» i, finalment, els «Passos avançats».

Per reordenar l'ordre de les pàgines d'un llibre wiki, feu el següent:

Reordenar Páginas Wiki

Los libros Wiki tienen varias páginas wiki, cada página es una sección dentro del libro. Al crear o administrar un libro de wiki, es muy probable que necesite reorganizar el orden en el que se presenta cada una de estas secciones. Por ejemplo, si tiene un libro que consta de tres páginas wiki denominadas "Introducción", "Pasos iniciales", "Pasos avanzados", es lógico que desee ordenar estas secciones en el libro presentando primero la sección "Introducción" , Luego la sección "Pasos iniciales" y, por último, la sección "Pasos avanzados".