Edoovillage #1528 - Romania, Rădăuţi: Settlement of Children

×

Status message

Traveling to this country and you would like to bring a laptop to this project? Reach out to Labdoo and we will help you make the difference.


Data

Edoovillage #1528 - Romania, Rădăuţi: Settlement of Children

Location

Settlement of Children St. Leontius
Calea Bucovinei, Nr. 201
725400 Rădăuţi , SV
Romania
47° 51' 0" N, 25° 55' 0.012" E
Suceava RO
Coordinating hub(s): 
Project title: 
Settlement of Children
Number of teachers: 
2
Number of students: 
200
On-site point of contact: 

Settlement. Of. Children. St. Leontius (Sister Ecaterina), contact@sfantulleontie.ro, Tel. +40-330 566 441

Project description: 

Original:
Scopul proiectului nostru are mereu în vedere îmbogăţirea ariei de activitate a copiilor rezidenţi (vorbind acum despre activităţile din domeniul informaticii).
Aşa cum este de la sine înţeles, activitatea ne ajută să propăşim, să ne lărgim orizontul, să valorificăm resursele şi timpul, să ne descoperim şi să ne dezvoltăm talentul şi,
mai ales, ne aşează o rânduială în viaţă, ne educă. În acest sens, statutul copilului rezident impune, cu deosebire, un program de lucru bine stabilit şi o varietate de activităţi disponibile, care să-l disciplineze şi să-i asigure o dezvoltare optimă. În ceea ce priveşte informatica, am resimţit în rândul copiilor înclinaţi spre această latură şi nu numai, dorinţa de a aprofunda cunoştinţele în ceea ce priveşte utilizarea calculatorului şi diversele aplicaţii. Laptopurile vor fi de un real folos şi pentru un proiect cu voluntari străini, vorbitori nativi de limbă engleză, care doresc să ofere suport copiilor în exersarea acestei limbi străine (prin sesiuni online via Skype). În acest sens, de un real folos ar fi să le punem la dispoziţie un cabinet de informatică dotat cu un număr suficient de laptopuri, activitatea fiind moderată de un adult cu competenţe în domeniul informaticii.

Translated:
The purpose of our project is always to enrich the area of ​​activity to resident children (now speaking about computer activities). As is self-evident, the activity helps us to grow, expand the horizon, to capitalize on resources and time, to discover and develop our talent and, above all, it sets us up in life, educates us. In this respect, the status of the resident child imposes, in particular, a well-established work program and a variety of available activities, which will discipline it and ensure its optimal development. As far as informatics is concerned, I have felt among the children inclined to this side and not only, the desire to deepen knowledge of computer use and various applications. Laptops will be of real use for a project with foreign volunteers, native speakers of English, who want to support children in the practice of this language (via online sessions via Skype). In this sense, a real use would be to provide a computer cabinet equipped with a sufficient number of laptops, the activity being moderated by an adult with skills in the field of informatics.

http://sfantulleontie.ro/

Project application: 
Status: 
Completed
Semaphore: 
Green: the rest of the dootronics can be sent
Number of dootronics needed: 
15
Local language(s): 
English
Socket voltage: 
220-240 Volts
Socket type: 
A
C
Internet connection type: 
Wired or Wireless
Date it was created: 30/08/19/
Date it was last updated: 30/08/19

Dootronics

[Click here for help about dootronics]

[Click here to see in detail all the dootronics for this edoovillage]

Dootronic ID Country Status Model Serial number Weight
000015946 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad T540p; 20BE0086MZ; R900NEBZ 3.00Kgms
000017035 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad L512; 44444QG; LRWYWYX 3.00Kgms
000017038 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad L512; 25975WG; LRTNGG6 3.00Kgms
000017040 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad T530; 24297XG; PK0VXZ3 3.00Kgms
000017048 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad R61; 8918B9G; L3D4745 3.00Kgms
000017050 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad R61; 8918DEG; L3H1918 3.00Kgms
000017051 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad R61; 8918DEG; L3H1914 3.00Kgms
000017055 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad T530; 24297XG; PK0VXYV 3.00Kgms
000017142 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad T420s; 4174NDG; R9EVZWV 2.00Kgms
000017163 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad T410s; 291236G; R96YDAB 2.00Kgms
000017171 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad T410s; 291236G; R96YD61 2.00Kgms
000017182 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad T410s; 291236G; R96YD8G 2.00Kgms
000017183 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad T410s; 291236G; R96YD3F 2.00Kgms
000017191 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad T420s; 4174NDG; R9EVZX8 2.00Kgms
000017210 Romania [S4] Deployed and being used LENOVO; ThinkPad T410s; 291236G; R96YDAV 2.00Kgms

Dootrips

[Click here for help about dootrips]

Dootrip #DepartureOriginDestinationStatusCapacityDootronics assigned

Story

  • To learn more about how to write a Labdoo story, go to this page.

Metrics

[Click here to learn more about visualizing metrics]

[Click here to expand the results of this dashboard]

Dootronics Dashboard Using Google Visualization API

GICs (Global Inventory Checks)

[Click here for help about GICs]