Codi / Equip de Desenvolupament

×

Message d'état

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Labdoo està implementat majoritàriament en codi PhP i JavaScript. El codi font està disponible de manera lliure i oberta sota la llicència GPLv3. Això significa que podeu descarregar el codi lliurement, instal·lar-lo al vostre ordinador portàtil, modificar-lo i aportar les vostres millores a la comunitat. El codi està disponible com a repositori git des del següent enllaç: https://github.com/Labdoo/Labdoo-2.0.

La versió actual de la plataforma Labdoo està basada en Drupal, un framework de gestió de continguts gratuït i de codi obert distribuït sota la Llicència Pública General de GNU. Un dels punts forts de Drupal és que està implementat a través de mòduls independents. Això ajuda a mantenir el projecte modular, facilitant el procés de gestió, manteniment i desenvolupament col·laboratiu de la plataforma.

El codi font de Labdoo és desenvolupat per enginyers de programari que aporten el seu temps de bona voluntat i com a contribució a la causa social promoguda pel projecte. Utilitzem el següent equip de Labdoo per coordinar tasques, gestionar el projecte de desenvolupament de programari i comunicar-nos entre si:

https://www.labdoo.org/ca/content/software-development/activities

Si voleu unir-vos a l'equip de desenvolupament de Labdoo, envieu-nos un correu electrònic a develop@labdoo.org. Qualsevol usuari també pot participar si feu clic a 'Subscriure's a aquest equip' a l'apartat Equip de desenvolupament de programari.


 Go to all wiki books