Els cinc objectes bàsics

×

Message d'état

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

En el seu nucli, la xarxa social Labdoo es basa en cinc tipus d'objectes: labdooers, dootrònics, dootrips, edoovillages i hubs.

  • Labdooers: Usuaris de Labdoo.
  • Dootrònics: Dispositius de Labdoo. Els dispositius en sí, com ara ordinadors portàtils, tauletes, etc. que contenen aplicacions educatives i que s'envien a escoles que ho necessiten.
  • Dootrips: Viatges de Labdoo. Viatges neutres en emissions de CO2 que s’utilitzen per transportar els dispositius electrònics d’un lloc a un altre. En són exemples viatges realitzats per turistes, per voluntaris d’ONG (metges i enginyers sense fronteres, personal humanitari, etc.), per estudiants internacionals, per empleats d'empreses internacionals, etc.
  • Edoovillages: Escoles que reben dootrònics, com ara ordinadors portàtils o tauletes que contenen programari educatiu.
  • Hubs: Tothom hi pot participar (des de casa, des de l'escola, des de la feina, etc.). Sovint els labdooers solen trobar més pràctic organitzar-se localment en grups de voluntaris. Un hub és simplement això, un grup de labdooers situats en una regió determinada que es reuneixen per dur a terme tasques de Labdoo.

Figura. Els objectes de Labdoo i la relació entre ells.


Continue reading to the next page:
Comptes d'usuari de Labdoo


Go back to read the previous page:
Codi font i arquitectura