Triar l'adaptador CA correcte

×

Statusmeldung

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Tots els ordinadors portàtils utilitzen un potent Corrent Directe (CD) per funcionar. CD és l'energia elèctrica que flueix constantment en una direcció. Les nostres preses de corrent usen Corrent altern (CA), que varia constantment, però genera un flux positiu de corrent. Els ordinadors portàtils no poden funcionar amb aquest tipus d'energia, de manera que es necessita un adaptador AC/DC per convertir l'energia que surt de les preses en CD. Molts ordinadors portàtils utilitzen diferents estils de connectors, de manera que pot ser difícil trobar el millor adaptador.

Hi ha diverses maneres de trobar un adaptador de corrent adequat per al teu ordinador portàtil

1. Busca el número de model de l'ordinador portàtil i consulta-ho en línia.
2. Busca els requisits d'energia de l'ordinador portàtil. Busqueu l'amperatge i la tensió necessària. També has de comparar el tipus de capçal del connector amb l'orifici d'entrada de l'ordinador portàtil. Cal que coincideixin per assegurar-te de que l'adaptador es pugui connectar a l'ordinador portàtil.

Voltatge (V)
El voltatge és la quantitat d'energia potencial entre dos punts d'un circuit que crea l'energia per carregar l'ordinador portàtil. Si el voltatge del portàtil és diferent de la que proporciona l'adaptador, no serà capaç de crear la càrrega correcta necessària per alimentar el portàtil. Trobar voltatge adequat també és molt important per evitar que el portàtil es quedi sense energia. Una tensió massa alta sobrecarregarà els circuits de l'ordinador portàtil.

Amperatge (A)
Un amper és la unitat de mesura de la velocitat del flux d'electrons o corrent en un conductor elèctric. L'amperatge en adaptadors d'energia d'ordinadors portàtils necessita coincidir o superar l'amperatge que requereixi el portàtil.


Continue reading to the next page:
Empaquetar els ordinadors portàtils per al viatge


Go back to read the previous page:
Que fer amb les bateries?