Newsletters

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

La funció «Newsletters» (butlletins informatius) us proporciona una eina per arribar a la vostra comunitat regional publicant les vostres pròpies newsletters. Aquesta funció us permet:

  • Mantenir una llista dels usuaris subscrits interessats en rebre les vostres publicacions. Quan els usuaris es registren a Labdoo.org, se'ls dóna l'opció de subscriure's a la vostra newsletter (aquesta opció també està disponible a la taula d'indicadors del compte de cada usuari). Això us permet crear la vostra pròpia comunitat de seguidors i comunicar-vos periòdicament amb ells mitjançant el vostre butlletí.
  • Crear, editar i enviar les vostres publicacions de forma periòdica. Com a gestor de newsletters, teniu accés a una taula d'indicadors des d’on podeu crear i editar les vostres noves publicacions. Un cop hàgiu acabat, la mateixa taula proporciona un botó per enviar la publicació als usuaris que hi estiguin subscrits. Els usuaris rebran la vostra newsletter per correu electrònic.

Figura. Exemple de newsletter.


Continue reading under this section:
Gestió de les vostres Newsletters

Plantilla per les Newsletters