Empaquetar els ordinadors portàtils per al viatge

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Empaqutar els ordinadors portàtils per al viatge

Un cop un ordinador portàtil ha estat sanejat, hem d'empaquetar-lo perquè pugui viatjar a la seva escola de destinació. Volem que l'empaquetatge: (1) protegeixi l'ordinador portàtil de qualsevol complicació possible durant el viatge; (2) permeti veure l'identificador de Labdoo de l'ordinador portàtil, tant per a l'adaptador de CA com per a l'ordinador portàtil. Recomanem utilitzar un embolcall de plàstic de bombolles transparent per engantxar-hi l'identificador de Labdoo en lletres grans per fora, tant per a l'ordinador portàtil com per a l'adaptador de CA, com es mostra a les imatges següents:


Figura. Una bona manera d'empaquetar els teus dootrònics: utilitzar algun embolcall per protegir-los bé i escriure clarament per fora l' ID de Labdoo, tant a l'rodinador portàtil com a l'adaptador AC.

Et convidem a provar altres formes d'empaquetatge segons els recursos dels que disposis, sempre que el portàtil estigui ben protegit i el seu identificador de Labdoo sigui visible per fora.


Continue reading to the next page:
Instal·lar paquets educatius addicionals


Go back to read the previous page:
Triar l'adaptador CA correcte