Gestionar el semàfor de la vostra edoovillage

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Cada edoovillage té un semàfor que es mostra a la part superior dreta de la taula d'indicadors (mireu la figura de més avall). Els colors del semàfor tenen el següent significat:

  • Vermell: no poden enviar-se dootrònics. Aquest és l'estat inicial d'una edoovillage. Hem de demanar als destinataris que enviïn imatges de l'escola. Fins que aquestes imatges no arribin, el semàfor romandrà vermell i no es podran enviar ordinadors portàtils. Un cop rebudes les imatges de l'escola, el semàfor es podrà canviar a groc.
  • Groc: es pot enviar el primer petit lot de dootrònics. Aquest color vol dir que s'han rebut imatges de l'escola i es pot enviar un primer lot d'ordinadors portàtils. Això sol dir enviar uns quants portàtils (és a dir, quatre o cinc), però no tots els portàtils sol·licitats. Un cop l'escola rebi el primer enviament de portàtils i una vegada que aquesta torni a enviar més imatges dels ordinadors portàtils rebuts que demostrin una correcta recepció, el color del semàfor es podrà canviar a verd.
  • Verd: es poden enviar la resta de dootrònics. Aquest color vol dir que el primer lot d'ordinadors portàtils va ser rebut amb èxit per l'escola i que aquesta va enviar fotos dels dispositius. En aquest punt, podem enviar la resta d'ordinadors portàtils sol·licitats per l'escola.

Per canviar l'estat del semàfor de la vostra edoovillage, cliqueu a l'enllaç «Edita aquesta edoovillage» (mireu la figura de sota) que trobareu a la taula d'indicadors de l'edoovillage (assegureu-vos d'haver iniciat la sessió per veure aquest enllaç) i canvieu el valor del camp «Semàfor».


Figura. A cada edoovillage de la taula, hi veureu el dibuix d'un semàfor


Continue reading to the next page:
Penjar imatges de la vostra edoovillage


Go back to read the previous page:
Com crear una edoovillage