Per a què serveixen les pàgines wiki

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

La plataforma Labdoo es basa en el concepte de pàgines wiki per permetre als usuaris compartir coneixements i bones pràctiques. A continuació, es mostren algunes de les situacions més freqüents en què voldreu crear una pàgina wiki:

  • Un manual per descriure un procés determinat. Per exemple, el manual sobre com sanejar un portàtil o el manual sobre com utilitzar la xarxa social Labdoo (com aquesta secció) s’escriuen mitjançant pàgines wiki.
  • Una guia per descriure una determinada aplicació de programari educatiu. Per exemple, podeu utilitzar pàgines wiki per descriure una aplicació dins del paquet informàtic Edubuntu.
  • Una pàgina de la xarxa social Labdoo que requereix cert nivell de descripció. Per exemple, la pàgina «Què és Labdoo» o les pàgines «Valors de Labdoo» s'escriuen mitjançant aquest sistema wiki.
  • Traduccions de qualsevol pàgina wiki existent. Un dels objectius de Labdoo és ser tan globalment inclusiu com sigui possible. Això implica proporcionar contingut en tants idiomes com sigui possible. Per tant, una altra situació en què voldreu crear una pàgina wiki és per traduir una pàgina o llibre wiki existent.

Continue reading to the next page:
Com crear pàgines wiki


Go back to read the previous page:
La wiki de Labdoo