Reordenar les pàgines de la wiki

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Els llibres wiki tenen diverses pàgines wiki, sent cada pàgina un apartat del llibre. Quan creeu o gestioneu un llibre wiki, és probable que hàgiu de canviar l’ordre en què es presenten cadascun d’aquests apartats. Per exemple, si teniu un llibre format per tres pàgines wiki anomenades «Introducció», «Passos inicials» i «Passos avançats», és lògic que vulgueu ordenar aquests apartats al llibre presentant primer la «Introducció», després els «Passos inicials» i, finalment, els «Passos avançats».

Per reordenar l'ordre de les pàgines d'un llibre wiki, feu el següent:

  1. Aneu a la pàgina del llibre que voleu reordenar. Per exemple, aneu al llibre «Valors, filosofia i principis del projecte Labdoo» . A continuació, cliqueu sobre «Reorder this book's hierarchy» (reordenar la jerarquia d'aquest llibre) a la part superior dreta de la pàgina.
  2. Això us presentarà la llista dels títols de les pàgines que pertanyen a aquest llibre. Al costat esquerre de cada títol, hi veureu una petita icona d'una creu. Cliqueu sobre aquesta icona i podreu arrossegar aquest apartat cap amunt o cap avall en la llista. Això us permetrà reordenar-ne cadascun dels elements. En alguns navegadors, si no veieu la icona d'una creu, també podeu reordenar l'ordre dels llibres segons el pes numèric de les seves pàgines. Un valor inferior del pes d'una pàgina significa que la pàgina es mostrarà primer.
  3. Quan estigueu satisfet/a amb la reordenació, cliqueu al botó «Desa les pàgines del llibre» a la part inferior de la pàgina. El nou ordre de les pàgines s'ha desat. Ara podeu clicar a qualsevol dels enllaços «mostra» per tornar al llibre.

Figura. A la pàgina de reordenació d’un llibre, cliqueu a la icona de la creu situada a l’esquerra de cada element i arrossegueu-la cap amunt o cap avall per situar-lo a la ubicació correcta. També podeu utilitzar els pesos numèrics de les pàgines per reordenar-ne el contingut.


Continue reading to the next page:
Detectar i corregir enllaços trencats


Go back to read the previous page:
Com estructurar-ne el contingut