El sistema de dootrips

×

Status message

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.
Tags: 

Els dootrips, o viatges Labdoo, són mitjans de transport neutres en CO2 que s’utilitzen per transportar dootrònics (ordinadors portàtils, tauletes, etc.) d’un lloc a un altre. Alguns exemples de dootrips són els viatges realitzats per turistes, voluntaris d’ONG (metges i enginyers sense fronteres, personal humanitari, etc.), estudiants internacionals, empleats de corporacions internacionals, etc. Els dootrips són un element clau de la plataforma Labdoo per ajudar a entregar portàtils i tauletes carregats de programari educatiu a escoles que ho necessitin sense incórrer en emissions addicionals de CO2 al planeta.

Les seccions següents descriuen com crear i gestionar dootrips.
Continue reading under this section:
Com registrar un dootrip (viatge)

Assignació d'un dootrip a una edoovillage de destinació

Assignació d'un dootrònic a un dootrip

Notificacions automàtiques i la gestió dels vostres dootrips