Delegació de rols

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.
Tags: 

Els gestors de superhubs tenen la capacitat d’assignar determinats rols als usuaris. Això ajuda a que la plataforma sigui més sostenible, ja que els gestors poden distribuir tasques delegant rols a d'altres. Per exemple, l'usuari d'un superhub pot assignar el rol de «gestor d'edoovillages» a un usuari perquè així el nou gestor d'una edoovillage pugui ajudar a gestionar un nou projecte edoovillage.

Si se us ha assignat el rol de superhub, podeu assignar nous rols a altres usuaris d'aquesta manera (assegureu-vos d'haver iniciat sessió abans):

  1. Aneu a la pàgina del compte d'usuari de la persona (es pot accedir a una pàgina de compte d'usuari mitjançant l'URL https://www.labdoo.org/users/$USERNAME, on «$USERNAME» és el nom de l'usuari)
  2. Hi veureu una pestanya «Funcions», cliqueu-hi.
  3. A la pàgina «Funcions» podeu assignar o eliminar rols a aquest usuari.

Figura. Per atorgar més rols a un altre usuari, aneu a la pàgina del compte d'aquest usuari, cliqueu a la pestanya «Funcions» i seleccioneu els nous rols que li vulgueu assignar.


Continue reading to the next page:
Cercar i contactar amb altres usuaris de Labdoo


Go back to read the previous page:
Gestió dels rols del vostre usuari