Què són els equips

×

Mensaje de estado

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

Labdoo proporciona una eina de comunicació per ajudar els labdooers (usuaris de Labdoo) a gestionar els seus propis projectes i activitats col·laborant amb altres labdooers. Aquesta és la funció dels «Equips Labdoo». Cada equip s’organitza al voltant d’una temàtica i els usuaris poden unir-se a un o a diversos equips en funció dels seus interessos.

Per accedir a la llista dels equips de Labdoo, aneu al menú «Equips» situat a la part superior de cada pàgina i seleccioneu l'opció «Llista tots els equips». Això us portarà a aquesta pàgina. A continuació, podeu clicar a qualsevol dels equips d’aquesta pàgina.


Continue reading under this section:
Visió general dels equips

Gestió dels equips

Crear i gestionar esdeveniments Labdoo

Enviar un missatge a tots els gestors de hubs i/o edoovillages

Iniciar converses en equips