Com cercar alguna cosa dins les taules d'indicadors i el significat dels camps que hi apareixen

×

狀態訊息

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

1. El significat dels camps


Taula. El significat dels camps de les taules d'indicadors de Labdoo
Camp Significat
Necessaris Nombre total de dootrònics requerits per aquest edoovillage o hub
Restants Nombre total de dootrònics requerits per aquest edoovillage o hub que encara no s'han lliurat
% finalitzat Percentatge de finalització, calculat mitjançant l'operació (Necessaris - Restants) / Necessaris * 100
Lliurats Nombre total de dootrònics lliurats a aquest edoovillage o per aquest hub
Capacitat Nombre total de dootrònics que pot transportar aquest dootrip
De camí Nombre total de dootrònics que estan actualment de camí cap a un edoovillage
Transportats Nombre total de dootrònics que ja s'han transportat a un edoovillage

2. Mitjançant el camp «Cerca»

Dins cada taula d'indicadors, hi trobareu diverses eines per ajudar-vos a cercar, comptar, geolocalitzar i fer un seguiment de l’estat de qualsevol dels quatre objectes principals de Labdoo (dootrònics, dootrips, edoovillages i hubs). Aquestes eines inclouen un mapa de geolocalització per situar els objectes que es mostren a la pantalla, un diagrama de barres que proporciona mètriques de recompte, una casella de cerca i un conjunt d’opcions del menú desplegable per filtrar la vostra cerca.

La casella de «Cerca» és especialment interessant, ja que permet cercar objectes mitjançant qualsevol de les seves propietats. Per exemple, podeu cercar objectes mitjançant la seva ID de Labdoo, el seu estat, el país, l'edoovillage al qual ha estat assignat, etc. Una característica útil és que hi podeu fer cerques filtrades automàticament afegint un prefix a la vostra consulta. Per exemple, diguem que, a la taula d'indicadors dels dootrònics, hi voleu trobar el dispositiu la ID de Labdoo del qual sigui 000002358 . Per fer-ho, podeu escriure a la casella de cerca id:000002358. O diguem que voleu trobar tots els dootrips que tenen com a país de destinació Tanzània. Per fer-ho, podeu anar a la taula d'indicadors dels dootrips i escriure a la casella de cerca dstcountry:tanzania. A continuació, es mostra la llista de paraules clau específiques disponibles per a cadascun de les quatre taules d'indicadors.


Taula. Llista de paraules clau disponibles per fer cerques filtrades
Taula d'indicadors Paraules clau
Dootronics id, hub, edoovillage, dootripid, status, notes, tagger, manager, emails, country, serialnumber, pickmeup, model, wh
Dootrips title, capacity, numberdootrips, status, completed, srccountry, dstcountry, dootrippers, additionalinfo
Edoovillages title, hub, needed, intransit, delivered, remaining, pcompleted, status, country, completed, open
Hubs title, needed, intransit, delivered, remaining, neededshared, remainingshared, pcompleted, country

3. Com es poden crear enllaços d'URL d'una imatge concreta d'una taula d'indicadors

Consulteu aquesta pàgina per obtenir informació sobre com generar l'URL d'una imatge concreta d'una taula d'indicadors mitjançant les «Taules d'indicadors».


Continue reading to the next page:
Crear enllaços URL de visualitzacions específiques de taules d'indicadors


Go back to read the previous page:
Taules d'indicadors