Etiquetes HTML especials de la wiki

×

狀態訊息

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

La secció del contingut (body) d'una pàgina wiki permet als escriptors utilitzar una forma simplificada d'etiquetes HTML per ajudar-los a formatar el seu contingut. Tot i que la pàgina «Consells per redactar» (es proporciona un enllaç a aquesta pàgina a la part inferior del camp «body» de cada formulari wiki) ofereix una descripció detallada de les etiquetes HTML compatibles amb el sistema wiki de Labdoo, en aquesta secció us proporcionem informació addicional per algunes de les etiquetes una mica més avançades.

Inserció d'imatges

Tal com s'explica a «Consells per redactar», podeu inserir una imatge amb l'etiqueta <img>. Per exemple, l'etiqueta següent:

<img src="/profiles/labdoo/files/pictures/laptop.png" width="50"/>

genera aquesta imatge:

Per penjar la imatge, seguiu aquests passos:

  • Cliqueu a «El meu compte» per anar al vostre compte.
  • Cliqueu a la pestanya «Gestiona fitxers». (Si no veieu aquesta pestanya, és perquè no els permisos adients. Envieu un correu electrònic a contact@labdoo.org perquè us ho canviïn.)
  • Veureu un arbre de directoris del sistema de fitxers. A continuació, assegureu-vos de seleccionar la carpeta «content», ja que aquesta és la carpeta que s'utilitza per carregar imatges de contingut wiki. Tingueu en compte que, si seleccioneu una carpeta fora de «content», és possible que la vostra imatge no es mostri correctament en futures versions de la plataforma Labdoo. Com a opció, també podeu crear un directori nou dins de «content» clicant a la pestanya «directori» i seleccionant aquesta carpeta nova com a lloc on pengeu la imatge. Una regla general és que cada nou llibre wiki ha de tenir el seu propi directori a la carpeta «content».
  • Cliqueu a «Puja» per completar la càrrega de la vostra imatge.
  • Feu doble clic a la imatge que acabeu de penjar. Això us portarà a la nova pàgina d’imatges d’una nova pàgina del navegador. Ara podeu copiar l’URL d’aquesta pàgina d’imatges des del navegador. Utilitzeu aquest URL al camp "src=" de la vostra etiqueta <img>.

Figura. Mitjançant la interfície de gestió de fitxers, podeu penjar imatges i fitxers. Si esteu afegint imatges per la wiki, assegureu-vos de penjar el vostre contingut a la carpeta «content». Dins de la carpeta «content», també es recomana crear més carpetes per ajudar-vos a organitzar les imatges i els fitxers, i reutilitzar les carpetes existents si el contingut pertany a la mateixa categoria.

Format de figures a la vostra pàgina wiki

Si voleu inserir una imatge al text, seguiu aquest format:

  • Afegiu una etiqueta <hr> abans i després de la imatge per mostrar una línia de separació.
  • Afegiu el títol «Figura» entre les etiquetes <em> a la part superior de la imatge.
  • Afegiu tant el títol de la figura com la figura en una taula <table> alineada al centre.

Aquí en teniu un exemple:

<hr/>
<table align="center">
<tr><td>
<em> Figura. Aquest és el logotip de Labdoo.</em>
</td></tr>
<tr><td>
<img src="/profiles/labdoo/files/pictures/laptop.png" width="50"/>
</td></tr>
</table>
<hr/>

que es mostra de la següent manera:


Figura. Aquest és el logotip de Labdoo.

Inserció de vídeos

Podeu inserir vídeos amb aquesta senzilla etiqueta:

Per exemple:

[video:https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=Gpo-7GjFydw]

Per obtenir una bona descripció sobre com inserir vídeos, consulteu directament la secció «Video Filter» de la pàgina Consells de redacció.


Continue reading to the next page:
Crear enllaços interns


Go back to read the previous page:
Com crear pàgines wiki