Taules d'indicadors

×

狀態訊息

If you have any questions about this page or if you find any errors, please write a message to the support wall and a Labdoo volunteer will help resolve it. Thank you for helping to improve our wiki pages.

El disseny de la xarxa social Labdoo posa especial èmfasi en la transparència com un dels mecanismes clau per facilitar la solidesa del sistema. Per permetre transparència, s’implementen una sèrie de taules que permeten als usuaris conèixer ràpidament l’estat dels diferents objectes (dootrònics, dootrips, hubs, edoovillages, etc.). Aquestes taules es basen en una varietat de mecanismes, que inclouen mapes de geolocalització, diagrames de barres o taules configurables dinàmicament, entre d'altres. Per accedir a cada taula, aneu al menú de navegació principal a la part superior de cada pàgina i cliqueu a un dels quatre objectes Labdoo: «Dootrònics», «Dootrips», «Edoovillages» o «Hubs». A continuació, cliqueu sobre «Veure» per visualitzar la taula global d'aquest tipus d'objecte.


Figura. Exemple de taula d'indicadors.

Memòria caché optimitzada per accelerar el temps de càrrega
Els càlculs que s’han d’executar per visualitzar cada taula són força complexos a causa de la gran quantitat de dades globals que han de correlacionar. Per tal d’accelerar el temps de càrrega de cada taula i millorar l’experiència de l’usuari, el sistema de Labdoo executa un algorisme de memòria caché, que funciona calculant les taules en segon pla un cop cada hora (aquesta freqüència podria canviar en el futur, però segons la nostra experiència, això fins ara ha funcionat força bé). Això significa que és possible que algunes d'aquestes taules no mostrin la informació més recent. Qualsevol canvi que es faci al sistema Labdoo es reflectirà a les taules al següent canvi d’hora. Per exemple, si etiqueteu un nou ordinador portàtil a les 12:35h , les taules mostraran el nou portàtil a partir de les 13h.


Continue reading under this section:
Com cercar alguna cosa dins les taules d'indicadors i el significat dels camps que hi apareixen

Crear enllaços URL de visualitzacions específiques de taules d'indicadors

Les taules dels labdooers